Kontakt

Välkommen att höra av er

0730 72 77 19 info@sandstrommedia.se

Kontakta oss

Filmer som ger era kunder en tydlig bild av ert företags erbjudanden och som blir ett slagkraftigt konkurrensmedel på sociala medier, i samband med mässor eller på er hemsidan.

Rörlig bild ger ert företag en fantastisk möjlighet att kommunicera kring er verksamhet, era produkter eller tjänster på ett effektivt sätt. Genom att välja film som kompletterande kommunikationsmedel ökar ni möjligheterna att framgångsrikt nå fram till fler kunder.

På Sandström Media AB strävar vi efter att ge kunden en trygg resa från idè till färdig film. Vi skapar förståelse för era behov och de effektmål ni vill uppnå med kommunikationen. Oavsett om ni redan har ett befintligt filmmaterial som behöver arbetas om eller om ni vill skapa något nytt, kan vi utifrån vår erfarenhet utlova en slutprodukt med hög kvalitet och kundtillfredställelse.

Välkommen att höra av er för en förutsättningslös inledande dialog!

Referenser

Reklamfilmer & Presentationsfilmer:
Skapar filmer som ger en tydlig bild av företagets tjänst eller produkt.
Samtidigt ges tittarna en känsla som gör att dom förknippar varumärket och företaget med något positivt.

Eventfilm:
Skapar även filmer för de mer festliga sammanhangen. Filmar gärna er invigning, konferens eller kickoff!

Instruktionsfilmer:
Instruktionsfilm är ett bra sätt att snyggt och tydligt informera om hur er tjänst eller produkt fungerar.

Kontakt